Tekstboks: BUREAU FRANCE


(+45) 26 62 23 61
tm@bureaufrance.dk
Tekstboks: Translatør, cand.ling.merc
Troels Madsen
Bureau France drives af translatør, cand.ling.merc Troels Madsen, der har mere end 10 års erfaring inden for professionel oversættelse og tolkning.
I Bureau France gælder modersmålsprincippet: at man hovedsageligt oversætter til sit modersmål. Ved oversættelser fra dansk til fransk læser mine franskfødte translatørkolleger korrektur og retter, medmindre hele opgaven overdrages til vedkommende. Kun på den måde opnås et optimalt slutresultat.
Kunderne er både private som firmaer. Der kan leveres oversættelser inden for følgende områder:
jura (slutsedler, købsaftaler, fuldmagter, kontrakter, stiftelsesoverenskomster
selskabsvedtægter, testamenter, ægtepagter, skilsmissedokumenter m.m.), økonomi
turisme
eksamensbeviser
arkitektur
filmtekster
hjemmesider
Desuden tolker vi for advokater, politi, domstole, kommuner, hospitaler, virksomheder og private, f.eks. i forbindelse med ejendomshandel i udlandet.
Skal oversættelsen legaliseres via det franske konsulat for at have retsgyldighed i udlandet, er vi gerne behjælpelige med dette som en ekstra service, da kontoret ligger tæt ved konsulatet.
Tavshedspligt. Alle oplysninger behandles fortroligt.